310.956.4600 [email protected]


صدمات بدنی خب میتونه ناشی از همون تصادفات اتومبیل باشه هم چنین میتونه بخاطر زمین خوردگی
در اماکن عمومی باشه. ما خیلی از موارد میبینیم بهش میگن ؟؟؟ یعنی چی؟ یعنی میرین تو یه اماکن
عمومی در سوپر مارکت در یک شرکتهای عمومی که برای عموم باز هستن و در اونجا بخاطر سهل
انگاری صاحب مغازه و یا اون کسی که بیزینس اونر هستش باعث میشه که یه عده اونجا دچار زمین
خوردگی بشن و اینا میتونن دچار صدمات بدنی بشن اونا هم میتونن چکار بکنن خانم شهراز؟ بازم ادعای
خسارت به خاطر اون صدمه بدنی که بهشون رخ داده بکنن و این ادعاشون یک غرامیتو دریافت بکنن.
حالا سوال اینجاست که دارا اومد تصادف کرد و یک خسارتی هم میخواد بستونه! به خاطر صدمات
بدنیش. آیا این جزو اموال مشترک به حساب میاد آیا آذر در هنگام جدایی و یا طلاق میتونه بیاد بگه به
دارا تو که مثلا بر فرض مثال: صد هزار دلار از شرکت بیمه راننده مقابل دریافت کردی پنجاه تاش مال
منه! اینجا تو کالیفرنیا اصل قانون و یا قانون اصلی بر این مبناست که: خسارت دریافت شده به خاطر
صدمات بدنی جزو اموال جداگانه همسر دریافت کننده محسوب میشه یعنی دارایی که خسارت بدنی
دریافت میکنه اون جزو اموال جداگانشه، اون دیگه جزو اموال مشترک نیست به شرط اینکه دارا این
اموال جداگانه و یا اون خسارتی رو که دریافت کرده اون دمجی رو که گرفته اون ؟؟؟ رو که از ؟؟؟
دریافت کرده رو نیاره با حسابهای مشترک و یا اون زندگی مشترک خودش بیامیزه. اگه یادتون باشه در
یک برنامه هم گفته بودم آمیختن اموال مشترک با اموال جداگانه و یا برعکس باعث میشه که یک
پِرِسِپِل قانونی به اسم ترنس میوتیشن بیاد وسط که اون باعث میشه که چی بشه؟ اموال جداگانه تبدیل
بشه به اموال مشترک و یا برعکس.
یکی از این نمونههاشو من گفته بودم وقتی خونه ای داره خریداری میشه اگه یکی به دیگری ؟؟؟ داره
میده و یا ؟؟؟ همونطور که در برنامه هفته گذشته گفته بودم طبق قانون جدید داده بشه اون اموال مشترک

تبدیل شد به اموال جداگانه اون همسر. ما ترنس میوتش کردیم تموم شد رفت، دادیمش رفت به باد رفت و
رفت. در نتیجه این اموال جداگانه رو هم شما میتونی به اموال مشترک تبدیل بکنی. چکار میکنی؟ میاری
اون صدتا خسارتیو که بابت صدمات بدنی گرفتی صد هزار دلار رو به جای اینکه ببری بزاری تو یه
حساب جداگانه که فقط به نام خودت باشه و هیچ گونه دخل و خرجی همسر دیگری درش نداشته باشه
هیچ گونه دخل و تصرفی هم درش نتونه داشته باشه اون موقع شما میتونی اون رو چکار بکنی ازش
محافظت بکنی ولی اگه اون صد هزار دلاریو که بابت صدمات بدنی دریافت کرده یک شخص، بیاره و
بزاره به حساب مشترک خودش و همسرش اونو چکار کرده؟ آمیخته با اموال مشترک
خانم شهراز: دیگه اون جزو اموال مشترک حساب میشه
دکتر مجد: جزو اموال مشترک حساب میشه. این یکی از استثناهاست. قوانین کالیفرنیا استثناهای متعددی
دارند یک استثنای دیگه ای که یک مقدار پیچیده تره اون این هستش که اگر در هنگامی که مثلا بر فرض
این تصادف اتومبیل صورت داشت میگرفت و صدمات بدنی ناشی از این تصادف به خاطر کاری بود که
در رابطه با زندگی مشترک بود اون موقع زندگی مشترک و یا کامیوتی میتونه ادعایی در این مورد
داشته باشه که این خیلی خیلی پیچیده تر از اون چیزیه که بتونم من در این فرصت کوتاه در برنامه
رادیویی خدمت دوستان عرض بکنم اون رو ما بهش میگیم ترسینگ که بعد نگاه بکنیم که در اون روز
مشخصه دارایی که داشته سفر میکرده و اون ماشینش یا حرکت میکرده در چه موقعیتی بوده برای چه
هدفی داشته میرفته در ماشینش کیا بودن و غیره و ذالک که اونو بعدا اگه دوستان سوالی داشتن میتونن
به دفتر زنگ بزنن من با کمال میل جوابگوی اونها خواهم بود.
استثنای دیگه هم این هستش که گرچه ما میگیم دارا تصادف کرد صد هزار دلارو داشت میگرفت پوله
رو هم گذاشت تو حساب خودش. آذرم هیچ دخل و تصرفی در اون حساب نداره. نمیتونه بره از اون
حساب پول بکشه و یا پول بزاره توش. هیچ گونه آفرایوزرم نیست ولی از اونجایی که دادگاههای خانواده
در کالیفرنیا هدفشون ایجاد تعادل و توازن در هنگام طلاق و جدایی هستش که ما بهش میگیم ؟؟؟ یعنی
چی؟ یعنی ما میخوایم تعادل رو و توازن رو برقرار بکنیم اگر دارا و آذر دیگه هیچ گونه اموال مشترک
دیگری رو در هنگام طلاق نداشته باشند و تنها ثروت و دارایی اینها همون صدهزار دلاریست که من
مثال زده بودم که دارا بابت غرامت از جهت صدمات بدنی که باهاش مواجه شده گرفته باشه اون موقع
قاضی دادگاه خانواده میتونه اون مقداری که بابت صدمات بدنی از طرف یکی از همسرها دریافت شده
رو بیاره وسط و بگه بخاطر اینکه میخوام تعادل و توازن رو در این طلاق ایجاد بکنم یک مقدارشو به

اون یکی همسر بدم. اگرچه که این چی باشه؟ جزو اموال جداگانه اون همسری که دچار صدمات بدنی
شده هستش. البته اینجا این رو دوستان بدانند که اگر یک همچین موردی هم پیش بیاد یعنی چی؟ یعنی
دارا و آذر هیچی تو این دنیا دیگه ندارن، ده سالم هست با همدیگه زن و شوهرن. دارا رفته تصادف
کرده، صد هزار دلار گرفته و بجز این صد هزار دلاریو که تو حساب خودش گذاشته با تمام شرایط
قانونی هم وفق داده خودشو، و دیگه اینا هیچ ستاره ای تو آسمون دیگه نداشته باشن اون موقع اتفاقی که
میافته قاضی بخاطر اینکه تعادل و توازن رو برقرار بکنه و یا عدالت اکوئیتی رو به جا بیاره میتونه به
دارا بگه آقا اون صدتاتم ور دار بیار ولی دیگه این دفعه به صورت مساوی پنجاه پنجاه بین دارا و آذر
تقسیم نمیشه. درصدی رو قاضی به آذر میده؛ که البته اینجاست وکیل و اون تجربه و اون علم و دانش
وکیل میتونه خیلی موثر باشه که چگونه قاضی رو در این راستا هدایت بکنه چرا بخاطر اینکه ما
میخوایم تعادل رو و توازن رو برقرار بکنیم یک امر فلسفیه، قانونی نیست، درصد ریاضی نمیتونیم
روش بزاریم آیا بیست درصدش رو بدیم تعادل برقرار میشه آیا هجده درصدش رو بدیم یا اینکه چهل و
نه درصدش رو بدیم. اونجاست که یک وکیل باید از اون دانش خودش استفاده بکنه که قاضی رو در
راستایی قانع بکنه که اون راستا به نفع موکل خودش باشه چه طرفِ دارا باشه که خودش دریافت کننده
صدمات بدنی بوده چه طرفِ آذر باشه که میخواد یه مقدار از اون صدمات بدنی رو اون خسارتیو که
دارا بخاطر تصادف گرفته رو اخذ بکنه. این یه امر خیلی خیلی مهمیه یعنی اونجاست در اون لحظه
دانش و علم و نقش یه وکیل خوب مشخص میشه در اون لحظه مشخص میشه چگونه میخوایم ما این
درصد رو مشخص بکنیم چون این درصد یک چیز ریاضیاتی نیست مسئله فلسفی و نمیدونم بحث و
گفتگوست که چگونه میخوای راضی بکنی که تعادل هم برقرار بشه توازن هم برقرار بشه و دارایی که
دچار صدمات بدنی شده از طرف دیگر هم دیگه به صورت ؟؟؟ از کار نیاد بیرون که بگه هم من دیسیبل
شدم هم اون پولی رو که قانون باید به من میداد بخاطر اینکه هیچ چیز دیگه ای نداری بایدم به آذرم بدم.
این اونجاست که خودش رو نمایان میکنه که یک وکیل بتونه از اون تجربه خودش استفاده بکنه

Farbod Majd Esq.
Divorce Attorney w/ offices in Beverly Hills/Los Angeles
Services in English, Turkish, and Farsi/Persian (Iranian/American Lawyer)

8383 Wilshire Blvd Suite 646, Beverly Hills, CA 90211

310.956.4600 | Fax: 310.878.8989 | [email protected]